Versio 5.jpg
 
 

Luovasti lukutaitoon - tekemällä oppii

 
 

Ongelmanratkaisutaitoja harjoittavat hahmotustehtävät

 

 
toka.png

Kirjainten oppiminen on lasten leikkiä

Varhainen kirjainten nimeäminen ennustaa luotettavasti lukutaidon kehittymistä.

Kirjaimix on pedagoginen palapeli joka avaa kirjainten välisiä muotoeroja. Miten luon h-kirjaimesta n-kirjaimen? Kun lapsi näkee ja kokee miten kirjainten visuaaliset elementit muuttavat kirjaimen toiseksi, niin se vahvistaa muistia ja luo kokemuksen merkityksellisyydestä.

Useat kasvatusalan ammattilaiset päiväkodeissa ja kouluissa ovat todenneet, että Kirjaimix on innostava oppimisväline luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseen.

 

a.png