Luovasti lukutaitoon!

Osaaminen syntyy onnistumisen kokemuksesta.

 
 
 
 
 

XBASIC

Kirjaimix peruspakkaus (XBASIC) on geometrinen palapeli luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseen 3-vuotiaasta koululaiseen. Lapset innostuvat monipuolisesta kuva-, kirjain- ja sanahahmojen rakentelusta. Luovuus ei tunne rajoja, ei myöskään Kirjaimix -palapeli. Luo omia mielikuvitushahmoja tai rakenna mallin mukaan. Mallinnustehtävien sijaan voit harjaannuttaa päättelytaitoja kuvahahmojen rakennetehtävissä. Peli kehittää visuaalista hahmotuskykyä, motoriikkaa ja muistia sekä luo onnistumisen kokemuksen, joka vahvistaa lapsen sisäistä motivaatiota.

pakkauskiinniauki_pienempi.png

XMINI

Kirjaimix Mini (XMINI) on geometrinen palapeli pienaakkosten tehokkaaseen oppimiseen 3-vuotiaasta koululaiseen. Lapset innostuvat  kuva- ja kirjainhahmojen rakentelusta, jotka muistuttavat Seitsemän veljeksen tarinasta. Kuuden kuvahahmon lisäksi kahdeksalla palikalla voit rakentaa pienaakkoset ja luoda sen lisäksi omia mielikuvitushahmoja. Peli kehittää visuaalista hahmotuskykyä, motoriikkaa ja muistia sekä antaa onnistumisen kokemuksen, joka vahvistaa lapsen sisäistä motivaatiota.